Αντικείμενο της Έκθεσης, “Food & Agro Expo

O Όμιλος Οrganotecnica, επί 20ετία διοργανωτής του Money Show, σε συνεργασία με την Excess Advertising διοργανώνει το αγροτικό Τεχνολογικό,  Επενδυτικό και επιστημονικό Πολυσυνέδριο για τα νέα αγροτικά προιόντα, αγροτικές τεχνολογίες, επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις, με τίτλο και θέμα, “Τα αγροτικά προιόντα και οι αγροτικές τεχνολογίες. Επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα στην Αγροτική Οικονομία" στη διάρκεια του οποίου Έλληνες και ξένοι, προσωπικότητες του χώρου, θα παρουσιάσουν εισηγήσεις για τη σημερινή κατάσταση και τις τάσεις εξέλιξης της στενά αλλά και ευρέως νοούμενης Αγροτικής Οικονομίας και Τεχνολογίας.

Το αγροτικό τεχνολογικό, επενδυτικό και επιστημονικό Πολυσυνέδριο  για την αγροτική Οικονομία πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από Έκθεση των συμμετεχόντων συνέδρων, με την ονομασία "Food & Agro Expo .

Η Έκθεση "Food & Agro Expo  έχει ως βασικό αντικείμενο:

Α. την προβολή  Ελλήνων αγροτών, εμπόρων, ξένων αντιπροσώπων και εταιριών ολοκληρωμένων λύσεων και παροχής υπηρεσιών που εξειδικεύονται ως προμηθευτές στον αγροτικό τομέα:

Β. την προβολή των διατιθεμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών για την αγροτική Οικονομία.

Αναλυτικότερα, η γενική αυτή διατύπωση περιλαμβάνει:

Παρουσίαση χρηματοοικονομικών εργαλείων για αγροτικές επενδύσεις. Παρουσίαση τρόπων ανάπτυξης και χρηματοδότησης αγροτικών επιχειρήσεων. Παρουσίαση τρόπων και μεθόδων αγροτικών επενδύσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανάλυση των πηγών χρηματοδότησης αγροτικών επενδύσεων στην Ελλάδα και των μεθόδων δανειοδότησης για ελεύθερους επαγγελματίες αγρότες και επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό…

  • όλα τα είδη και τις μορφές αγροτικών δανείων
  • πάσης φύσεως λοιπά είδη αγροτικών χρηματοδοτήσεων, χρηματοπιστώσεων, εγγυήσεων, ασφαλίσεων, κλπ.
  • μεθόδους διαχείρισης και επένδυσης αγροτικών κεφαλαίων
  • διατιθέμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες άμεσα σχετιζόμενες με τα παραπάνω χρηματοοικονομικά αγροτικά προϊόντα ή Τεχνολογίες
  • διατιθέμενες υπηρεσίες υποδομής, που στηρίζουν τη λειτουργία των ανωτέρω

Η προβολή των ανωτέρω προϊόντων και υπηρεσιών έχει δυο όψεις αλληλο­συμπληρούμενες:

(α) Την παροχή στους εκθέτες της δυνατότητας παρουσίασης κάθε ξεχωριστού Τεχνολογικού ή Επενδυτικού προϊόντος στους επισκέπτες της Έκθεσης, σε περιβάλλον απόλυτα προσαρμοσμένο στο κύρος και το επίπεδο του συγκεκριμένου αυτού τομέα, μέσω:

  • της διοργάνωσης της Έκθεσης σε χώρο προσήκοντα στο αναμενόμενο επίπεδο των επαφών, και συγκεκριμένα στο Athens Hilton και το Hyatt Regency Τhessaloniki,
  • της εξασφάλισης των απαραίτητων διευκολύνσεων για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των συζητήσεων εκθετών με επισκέπτες και την προσέλευση και κίνηση των ενδιαφερομένων στο χώρο της Έκθεσης.

 

(β) Την παροχή στους εκθέτες της ανοικτής δυνατότητας ομαδικής παρουσίασης νέων αγροτικών τεχνολογιών, αγροτικών επενδυτικών προτάσεων αλλά και καινοτόμων αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών ή των συμπληρωματικών αυτών, με εναλλακτικούς στόχους:

  • είτε την προώθηση ολοκληρωμένων "λύσεων-πακέτων" για αγροτικές επενδύσεις
  • το άνοιγμα και την προβολή νέων αγορών της αγροτικής Οικονομίας

Από πλευράς επισκεπτών, η προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών, που καλύπτει η Έκθεση, έχει ως άμεσο στόχο:

(γ) Την παροχή προς κάθε ενδιαφερόμενο της δυνατότητας πλήρους και σφαιρικής ενημέρωσης για τις σημερινές δυνατότητες και τις τάσεις εξέλιξης της αγοράς, ενόψει μάλιστα των σημαντικών τεχνολογικών, επενδυτικών και χρηματοδοτικών  αλλαγών που επέρχονται σ' αυτήν.

AddThis Social Bookmark Button

 

Photo Gallery

  

Money Show Athens

Φεστιβαλ εθελοντισμου

Money Show Thessaloniki

Βρείτε μας στο

Το Money Show Θεσσαλονίκης διοργανώνεται

σε συνεργασία με το Ελληνο-Ιταλικό Εμπορικό

Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Το Money Show Αθήνας διοργανώνεται

σε συνεργασία με το Ελληνο-Κινεζικό

Εμπορικό Επιμελητήριο


ellhnotsexiko_epimelhthrio.png

 

 

 

 

 

 

Το Money Show Αθήνας διοργανώνεται

σε συνεργασία με το Ελληνο-Τσεχικό

Εμπορικό Επιμελητήριο.

 

 

Χορηγοι

 

 

 

inforex-trading.blogspot.gr.jpg
Greek_Foodosophy24.jpg
ban.jpg
Logo_e-FSW.jpg
freemoney.png
 traders.png
 BERGMANN_KORD_GR.png
 spiroulina.png
 ellhni_georgi.png
Delta_Forex_Logo.jpg
 image001.jpg
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Money Show Athens