1. Διατιθέμενα μέσα προβολής

Τα συνολικώς διατιθέμενα στους χορηγούς μέσα προβολής έχουν ως εξής:

α1. Διαφημιστικές σελίδες στον κατάλογο της έκθεσης                                     

α2. Άρθρο παρουσίασης της εταιρίας στον κατάλογο της έκθεσης                       

α3. Εμφάνιση του σήματος/λογότυπου της εταιρίας σε κάθε σελίδα του καταλόγου της έκθεσης

β1. Αναφορά στα έντυπα του Συμποσίου

β2. Διαφημιστική σελίδα στα έντυπα του Συμποσίου

β3. Εμφάνιση του σήματος/λογότυπου της εταιρίας σε όλες τις σελίδες του διαφημιστικού προγράμματος

γ. Διαφημιστικά ταμπλώ στους χώρους της έκθεσης

δ. Παρουσία του σήματος/λογότυπου της εταιρίας σε όλη τη διαφημιστική εκστρατεία στον Τύπο.

ε. Εμφάνιση λογότυπου στις αφίσες της έκθεσης (90 Χ 100 και 90 Χ 50)

στ. Συνεχής ή ασυνεχής εμφάνιση του λογότυπου της εταιρίας στο κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, που θα καλύπτει τους χώρους της έκθεσης.

Η σύνθεση του πακέτου παροχών προς κάθε χορηγό είναι συνάρτηση του ύψους της χορηγίας, σύμφωνα με τα παρατιθέμενα στο επόμενο κεφάλαιο.

2. Κατηγορίες χορηγιών

Στον παρακάτω πίνακα τα στοιχεία κάθε πακέτου παροχών (α1-ε) αναφέρονται στο αντίστοιχο στοιχείο της ανάλυσης της προηγούμενης σελίδας

Τα ποσά των συμμετοχών στην έκθεση προκαταβάλλονται ως εξής:

50% κατά την υπογραφή της σύμβασης και 50% μία εβδομάδα πριν από κάθε διοργάνωση.

Κατά την καταβολή κάθε ποσού εκδίδεται ισόποσο τιμολόγιο, το οποίο επιβαρύνεται με ΦΠΑ 23%.

 

Κατηγορία

Α *

Β *

Γ

Δ

Ποσόν χορηγίας (ευρώ)

20.000

15.000

10.000

5.000

      α1.

    

      α2.

    

    

      α3.

16 σελίδες

 

8 σελ. Άρθρο     

 

Λογότυπο χορηγού Τίτλου

8 σελίδες    

 

4 Αρθρο

 

 

Λογότυπο χορηγού Υποδοχής

4 σελίδες

    

    2 Αρθρο

 

 

 

Λογότυπο Κεντρικού χορηγού

 2 σελίδες             

 

1 Αρθρο

 

 

Απλό  Λογότυπο χορηγού

     β1.

     β2.

     β3.

Αναφορά              8 σελίδες Λογότυπο

Αναφορά                 4 σελίδες

Αναφορά

2 σελίδες

Αναφορά     1 σελίδα

     γ.

50 ταμπλώ

25 ταμπλώ

10 ταμπλώ

       5 ταμπλώ

     δ.

Ναι Τίτλου

   Ναι Υποδοχής

Ναι Κεντρικού

Ναι Απλό

     ε.

Ναι Τίτλου

   Ναι Υποδοχής

Ναι Κεντρικού

Ναι Απλό

     στ.

Συνεχής

Ασυνεχής

-

-

 

* Ειδικότερα για τις Α,Β κατηγορίες χορηγίας, προβλέπεται η ύπαρξη μόνον ενός χορηγού.                                      Οι τιμές είναι ανά διοργάνωση.


 

3. Πρόσθετες παροχές προς χορηγούς

Τέλος, επιπλέον των ανωτέρω, οι πάγιες παροχές προς τους χορηγούς περιλαμβάνουν:

 

α). Περίπτερο. Υπάρχει η δυνατότητα παροχής περιπτέρου (δομής)

β). Δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών γραμματείας εντός του ξενοδοχείου

γ). Συμμετοχή στο επίσημο δείπνο του Συμποσίου, όπου θα ομιλήσουν εξέχουσες

πολιτικές και οικονομικές προσωπικότητες,

δ). Προσκλήσεις επισκεπτών έκθεσης.

ε). Προσκλήσεις παρατηρητών του Συμποσίου.

ζ). Δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίων κατά την διάρκεια εκδήλωσης

η). Συμμετοχή στις εκδηλώσεις του club επενδυτών Agro Lab

θ) Συμμετοχή σε επιχειρηματικές συναντήσεις. (Food & Agro Expo Contacts)

ι) Καταχώρηση στον οδηγό της έκθεσης.

AddThis Social Bookmark Button

 

Photo Gallery

  

Money Show Athens

Φεστιβαλ εθελοντισμου

Money Show Thessaloniki

Βρείτε μας στο

Το Money Show Θεσσαλονίκης διοργανώνεται

σε συνεργασία με το Ελληνο-Ιταλικό Εμπορικό

Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Το Money Show Αθήνας διοργανώνεται

σε συνεργασία με το Ελληνο-Κινεζικό

Εμπορικό Επιμελητήριο


ellhnotsexiko_epimelhthrio.png

 

 

 

 

 

 

Το Money Show Αθήνας διοργανώνεται

σε συνεργασία με το Ελληνο-Τσεχικό

Εμπορικό Επιμελητήριο.

 

 

Χορηγοι

 

 

 

inforex-trading.blogspot.gr.jpg
Greek_Foodosophy24.jpg
ban.jpg
Logo_e-FSW.jpg
freemoney.png
 traders.png
 BERGMANN_KORD_GR.png
 spiroulina.png
 ellhni_georgi.png
Delta_Forex_Logo.jpg
 image001.jpg
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Money Show Athens