Ταυτότητα επισκεπτών


Οι επισκέπτες διακρίνονται σε δυο ομάδες:


Επισκέπτες άμεσου ενδιαφέροντος, οι οποίοι περιλαμβάνουν:
(α) στελέχη των εκθετών
(β) επιχειρηματίες (βιομήχανους, εφοπλιστές, ξενοδόχους, βιοτέχνες, έμπορους)
(γ) ελεύθερους επαγγελματίες (νομικούς, οικονομολόγους, σύμβουλους
επιχειρήσεων, οργανωτές, λογιστές, μεσίτες, κλπ.)
(δ) επενδυτές
(ε) οικονομικά στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές οικονομικής εκπαίδευσης.


Επισκέπτες γενικού ενδιαφέροντος,
στους οποίους περιλαμβάνεται τ ο ε υρύ κ οινό, κ υρίως τ ο μ η ε ιδικευμένο, π ου ενδιαφέρεται ό μως ν α
ενημερωθεί για την αγορά χρήματος.


Ειδικά για τους επισκέπτες της δεύτερης ομάδας (και εν μέρει για αυτούς της πρώτης ομάδας) θα
εφαρμοστούν μέθοδοι επιλογής με κατάλληλο έλεγχο στην είσοδο, ώστε να αποκλειστούν άτομα μη άμεσα
ενδιαφερόμενα.


Προσέλκυση Επισκεπτών


Σχετικά με την προσέλκυση των επισκεπτών, ισχύουν τα αυτά όπως και για την προσέλκυση των εκθετών,
όσον αφορά στο ενδιαφέρον του αντικειμένου και της σκοπιμότητας της Έκθεσης. Ειδικότερα στοιχεία
προσέλκυσης των επισκεπτών συνιστούν:


(α) Η δυνατότητα που θα τους παράσχει η Έκθεση για ικανοποίηση χρηματοοικονομικών αναγκών τους
(χρηματοδοτικών, επενδυτικών, ασφαλιστικών, κλπ.)
(β) Η δυνατότητα συνολικής και άμεσης έρευνας της αγοράς χρήματος
(γ) Η δυνατότητα επιμόρφωσής τους, μέσω των διεξαγόμενων κατά τη διάρκεια της Έκθεσης ομιλιών,
παρουσιάσεων, συζητήσεων, κλπ., από ειδικούς του χώρου.
(δ) Η δυνατότητα που τους παρέχεται για ενημέρωση σε νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες.
(ε) Η ευκαιρία συμμετοχής τους σε κληρώσεις σημαντικών δώρων,
(στ) Η ειδική διαφημιστική καμπάνια για την προσέλκυσή τους.
(ζ) Η ελκυστικότητα του χώρου και των υπηρεσιών, που θα προσφέρει η Έκθεση.


Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τη χρήση των συστημάτων επιλογής και προσδιορισμού των επισκεπτών,
που θα λειτουργήσουν έμμεσα ως μέσα προσέλκυσής τους, θα εξασφαλίσουν την αθρόα συμμετοχή των
ενδιαφερομένων για την αγορά χρήματος.

AddThis Social Bookmark Button

 

Photo Gallery

  

Money Show Athens

Φεστιβαλ εθελοντισμου

Money Show Thessaloniki

Βρείτε μας στο

Το Money Show Θεσσαλονίκης διοργανώνεται

σε συνεργασία με το Ελληνο-Ιταλικό Εμπορικό

Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Το Money Show Αθήνας διοργανώνεται

σε συνεργασία με το Ελληνο-Κινεζικό

Εμπορικό Επιμελητήριο


ellhnotsexiko_epimelhthrio.png

 

 

 

 

 

 

Το Money Show Αθήνας διοργανώνεται

σε συνεργασία με το Ελληνο-Τσεχικό

Εμπορικό Επιμελητήριο.

 

 

Χορηγοι

 

 

 

inforex-trading.blogspot.gr.jpg
Greek_Foodosophy24.jpg
ban.jpg
Logo_e-FSW.jpg
freemoney.png
 traders.png
 BERGMANN_KORD_GR.png
 spiroulina.png
 ellhni_georgi.png
Delta_Forex_Logo.jpg
 image001.jpg
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Money Show Athens